mattor

En matta med gummibotten som sköts regelbundet motverkar effektivt att smuts och skräp kommer in. Golven slits mindre och behovet av städning minskar.
 
Tvättinrättningen hyr ut mattor med gummibotten för kundens behov. Tillsammans med kunden bestämmer man ett för användningen lämpligt bytesintervall för mattorna som tvättinrättningen byter och sköter.

<b>kumipohjamatto</b>
<b>kumipohjamatto</b>
<b>Logollinen matto</b>
<b>Logollinen matto</b>
<b>Logollinen matto</b>