Företaget

Företaget

 

Seinäjoen Keskuspesula är ett mycket erfaret bolag som erbjuder textiltjänster inom social- och hälsosektorn. De flesta av tvättinrättningens kunder är sjukhus, hälsocentraler, vårdinrättningar och daghem i Södra Österbotten och Österbotten.

 

Vi har hyrt ut och tvättat textilier för våra ägarkunder i över 50 år.

Tvättinrättningens ägarkunder är Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun, Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun, Eskoo socialtjänsters samkommun, Seinäjoki stad, Kauhava stad, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Seinäjokis utbildningssamkommun, TeeSe Botnia Oy Ab och Ähtäri (Etseri) stad.
 
För att säkra de höga krav på hygien som gäller de textilier som sköts har vi det certifierade hygienkravssystemet SFS EN-14065:2016. Dessutom har vi det certifierade miljökvalitetssystemet ISO 14001:2015.